Vergelijkbare woorden van het woord meisje (Bargoens) zijn:
babbelaarster, gebabbel, meisje (Bargoens)
meisje, vogel, kraai, ekster, babbelaarster, kwebbel,...