Vergelijkbare woorden van het woord meno zijn:
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...
prontamente, naslag, calando, decrescendo, rallentando,...