Vergelijkbare woorden van het woord middeleeuwse wijsgeer zijn:
operacomponist, componist, operettecomponist,...
filosoof, middeleeuws wijsgeer, Engels staatsman,...
filosoof, middeleeuwse wijsgeer