Vergelijkbare woorden van het woord mijnproduct zijn:
ijzer, delfstof, mijnproduct, metaalhoudende aarde,...
brandstof, zwart mineraal, kool, koolachtig gesteente,...
brandstof, bladgroente, dwaasheid, steenkool, eierkool,...