Vergelijkbare woorden van het woord moderne puber zijn:
kwajongen, lummel, straatslijper, moderne puber,...