Vergelijkbare woorden van het woord modest zijn:
laag, dienstvaardig, slaafs, onaanzienlijk, zedig,...
maagdelijk, koel, statig, rein, kalm, bedaard,...
goed, rein, best, net, ingetogen, kuis, degelijk,...
pover, schraal, spaarzaam, nederig, ingetogen,...
pluis, maagdelijk, rein, behoorlijk, onbevlekt,...
schraal, spaarzaam, redelijk, klein, bijwoord, weinig,...
getemperd, modest, gematigd
nederig, schadelijk, ingetogen, eenvoudig, kuis,...
nederig, onderdanig, slaafs, serviel, kruiperig,...