Vergelijkbare woorden van het woord molenkap zijn:
slag, houw, huisbedekking, huif, muts, korst, autodak,...