Vergelijkbare woorden van het woord monniksgier zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, , valk, tersel, sperwer, steenuil, klauwier,...
condor, aasgier, baardgier, lammergier, monniksgier,...
condor, aasgier, lammergier, monniksgier