Vergelijkbare woorden van het woord monnikspij zijn:
slag, houw, huisbedekking, huif, muts, korst, autodak,...
monnikenjas, monnikenkleding, monnikskleed, habijt,...
rok, pij, monnikskleed, opperkleed, kledingstuk,...
deken, mat, wade, dos, dekkleed, lijkwade, overtrek,...
figaro, huidje, sok, brief, das, strik, pierrot,...
habijt, monnikspij
monnikspij
kil, drank, Babylonische God, water, wollen stof,...
put, mijnput, mijningang, baai, groeve, monnikspij