Vergelijkbare woorden van het woord morsetoestel zijn:
morsetoestel, tikker, seintoestel, verreschrijver,...
morsetoestel, telegraaf, communicatiemiddel, telex,...