Vergelijkbare woorden van het woord motte zijn:
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
motte
mot, motte, duizendknoop, adderkruid, dalkruid,...
zog, zwijn, mot, motte, pissebed, trui, varken, keu,...
motte, keu, zeug