Vergelijkbare woorden van het woord mus zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, gebruik, gewoonte, zede, celplant,...
vogel, boommus, mus, grauwvink, soort vink
vogel, braamsluiper, soort zangvogel, mus, koewachter,...
ijsgors, sijs, gors, putter, mus
vogel, boerennachtegaal, mus, soort vink
vogel, mus
vogel, bastaardnachtegaal, mus, winterzanger,...
vink, sijs, mus
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
keep, distelvink, boerennachtegaal, groenvink, kanarie,...
vogel, merel, roodborstje, meeuw, mus, rietmus,...