Vergelijkbare woorden van het woord naarstig zijn:
wakker, levendig, druk, kwiek, nijver, vlijtig,...
knap, snel, wakker, flink, glad, rap, alert, kwiek,...
druk, actief, bezig, noest, ijverig, vlijtig, naarstig,...
nijver, bezig, vlijt, vlijtig, werkzaam, naarstig,...
actief, bedrijvig, hartstochtelijk, gestaag, noestig,...
snel, wakker, levendig, opgewekt, druk, actief,...
druk, actief, bedrijvig, oppassend, laborieus, nijver,...
dol, innig, vurig, fel, hevig, razend, ijverig,...
bezig, ijverig, vlijtig, naarstig, ijver, werkzaam,...
naarstig
ijverig, vlijtig, naarstig, leergierig, leergraag
ernstig, actief, devoot, zorgelijk, attent, ijverig,...
postwagen, reiswagen, rijtuig, koets, naarstig,...
actief, bedrijvig, laborieus, nijver, bezig, noest,...
koelbloedig, onbeschroomd, dapper, vrijmoedig,...
nuttig, oplettend, naarstig, dociel, leerrijk,...
volgende
1 2