Vergelijkbare woorden van het woord negra zijn:
zandbij, aardbij, rijp, hork, nachtvlinder, zandkever,...