Vergelijkbare woorden van het woord neiging zijn:
gunst, affectie, warmte, zwak, lust, welwillendheid,...
rekwireren, eisen, nostalgie, eis, wil, zin, azen,...
lust, neiging, aandrift, begeerte, bekoring, temptatie,...
energie, opgewektheid, genegenheid, verlangen,...
verlangen, neiging, draagriem, rek, trek, scharnier,...
neiging
neiging, zin, erkentelijkheid, waardering, erkentenis,...
voorkeur, verlangen, lust, neiging, geest, mode,...
opgewektheid, lust, neiging, aandrift, begeerte, troep,...
lust, neiging, aandrift, last, drang, vuur, gloed,...
neiging, sympathie, slagzij
natuur, neiging, kiem, genie, kop, aard, instantie,...
aanvechting, neiging, aandrift, smachten,...
neiging, aandrift, begeerte, menigte, druk, behoefte,...
taak, opdracht, lust, neiging, roep, bestemming,...
neiging, list, trend, zin, treek, strekking, moraal,...
volgende