Vergelijkbare woorden van het woord niet gespannen zijn:
onverschillig, laks, vadsig, lenig, lam, laf, tam,...
fris, flink, laconiek, onbewogen, flegmatiek,...
slap, rank, agiel, niet, mul, stijf, zucht, smijdig,...
slap, rustig, aflaten, niet strak, niet gespannen,...