Vergelijkbare woorden van het woord niet zo zijn:
origineel, apart, bijwoord, alias, verschillend,...
onder, meno, minus, geringer, min, kleiner,...