Vergelijkbare woorden van het woord novitius zijn:
fris, feut, noviet, vers, nieuweling, jong, planten,...
noviet, novice, novitius