Vergelijkbare woorden van het woord oliepijp zijn:
haringbuis, waterslang, pijp, gasbuis, oliepijp,...