Vergelijkbare woorden van het woord omschrijving zijn:
bedinging, notering, voorschrift, bevel, kwalificatie,...
besluit, bepaling, noodwendigheidsleer, waardering,...
gelijkwaardig, taalkundige term, omschrijving,...
bepaling, natuurlijke omschrijving, omschrijving,...
merk, naam, kenteken, teken, zweem, referentie,...
tekst, verhaal, karakteristiek, portret, beeltenis,...
verklaring, explicatie, beschrijving, uitduidsel,...
ophelderende omschrijving, omschrijving, herformulering
identiteit, omschrijving, indentiteit, signalement
omschrijving
omschrijving
beschrijving, persoonsbeschrijving, omschrijving,...
toelichting, omschrijving, signalement, detaillering
omschrijving, signalement
verklaring, definitie, omschrijving
afbakening, omschrijving
volgende
1 2