Vergelijkbare woorden van het woord onbarmhartig zijn:
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
onverschillig, koud, kil, hard, wreed, gevoelloos,...
onverschillig, koel, dikhuidig, harteloos, lusteloos,...
onverschillig, koud, gevoelloos, kil, genadeloos,...
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
woest, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
stipt, koud, scherp, straf, krachtig, hardvochtig,...
ruw, hardvochtig, wreed, hard, zeer erg,...
hardvochtig, wreed, tactloos, keihard, onbeschaamd,...
snel, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
liefdeloos, wreed, meedogenloos, onverbiddelijk, hard,...
bedenkelijk, precair, diep, reddeloos, ongenadig,...
wild, woest, ruw, onbeschaafd, hardvochtig, wreed,...
wreed, hard, ontaard, onbarmhartig, onmenselijk
onbarmhartig
harteloos, wreed, streng, meedogenloos, hard, cru,...
volgende
1 2