Vergelijkbare woorden van het woord zonder mededogen zijn:
onverschillig, koud, kil, hard, wreed, gevoelloos,...
woest, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
stipt, nauwkeurig, kras, koud, gevoelloos, los, koord,...
hardvochtig, wreed, tactloos, keihard, onbeschaamd,...
snel, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
scherp, grof, onbehouwen, ruw, onbeschoft, onbeschaafd,...
liefdeloos, wreed, meedogenloos, onverbiddelijk, hard,...
harteloos, wreed, meedogenloos, hard, barbaars,...
koud, harteloos, gevoelloos, liefdeloos, ongevoelig,...