Vergelijkbare woorden van het woord onderafdeling zijn:
vlootafdeling, eskader, schip, vaartuigen,...
onderafdeling
rayon, gebied, streek, kring, onderafdeling, gewest,...
eskader, eskadron, troep, rayon, categorie, hokje,...
sprank, ramificatie, afdeling, tak, aftakking,...