Vergelijkbare woorden van het woord onderstuk zijn:
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
keet, barak, loods, bewaarplaats, silo, depot,...
ondergrondse plaats, kelderverdieping,...
onderstuk
onderstuk
onderstuk