Vergelijkbare woorden van het woord onderwaterstaand zijn:
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...