Vergelijkbare woorden van het woord ondiep tobbetje zijn:
schip, vaartuig, aantal schepen, tobbe, vis, zeemacht,...