Vergelijkbare woorden van het woord onwrikbaar zijn:
pront, stipt, connectie, zakelijk, punctueel, akkoord,...
onverschillig, koel, koud, bedaard, hard, kalm, stil,...
ijzeren staaf, houten nagel, staartveer, stalen staaf,...
precies, onbewogen, pen, roeiklamp, roeipen,...
precies, flink, onbewogen, pal, echt, diep, aaneen,...
precies, waarachtig, echt, heus, vast, waar, reŽel,...
pen, pal, niet wisselvallig, perpetueel, onafgebroken,...
dwars, eigenzinnig, koppig, eigenwijs, obstinaat,...
dwars, eigenzinnig, koppig, hoofdig, eigenwijs,...
onbewogen, stereotiep, pal, bestendig, eigenzinnig,...
pal, bestendig, rigide, streng, deftig, prent, hard,...
pal, spoedig, spoorslags, subiet, dadelijk,...
onbewogen, pal, bestendig, straf, onverzettelijk, krap,...
ongevoelig, hardvochtig, zeer hard, keihard,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
zeker, onverzettelijk, standvastig, onveranderlijk,...
volgende