Vergelijkbare woorden van het woord oorlapje zijn:
slag, pats, loer, lomp, klap, slaan, tik, oorlapje,...