Vergelijkbare woorden van het woord open vrachtauto zijn:
grote vrachtauto, voertuig, vervoermiddel,...