Vergelijkbare woorden van het woord opperrabijn zijn:
vogel, kraai, zwarte vogel, raafachtige vogel, roek,...
opperrabijn
rabbi, patriarch, opperrabijn, Eli, Aaron, Kajafas