Vergelijkbare woorden van het woord raaf zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
kraai, ka, gaai, raaf, roek, merel, ekster
kraai, gaai, raaf, roek, ekster, kauw, meerkol
vogel, kraai, zwarte vogel, raaf, raafachtige vogel,...
vogel, meerkoet, gaai, raaf, raafachtige vogel, wouter,...
raaf, leraar, dominee, kanselredenaar, befman,...
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
kribbe, raaf, weegschaal, groep hemellichamen,...
gaai, raaf, roek, ekster, kauw
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
raaf, raaf (Hebreeuws), hoge priester