Vergelijkbare woorden van het woord overmits zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
korteling, daar, voegwoord, poos, wijl, wijle, terwijl,...
daar, voegwoord, omdat, vermits, naardien, aangezien,...
daar, naar, omdat, nademaal, aangezien, want, overmits
daar, bijwoord, voegwoord, doordat, terwijl, dewijl,...