Vergelijkbare woorden van het woord paal zijn:
wapenkundige term, naald, badding, zwaar hout, spant,...
balk, staf, ijzeren staaf, roe, dunne stengel,...
balk, dwarsbalk, dwarslegger, spant, zware balk,...
Indiaanse beschermgeest, talisman, afgodisch dier,...
balk, bint, gording, spoor, rib, kapgebint, dakbalk,...
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
kaartspel, schip, vaartuig, rond hout, vaartuigen,...
ante, standaard, stijl, instandhouder, stut, zuil,...
nonsens, gekheid, dwaasheid, absurditeit, kuras,...
dunne stam, paal
dunne stengel, staak, paal, rekhout, houten staak,...
roe, roede, stang, stok, rijs, sliet, dunne stok,...
merkteken, pit, ton, staak, soort boei, jalon,...
uiterste, afscheiding, eind, strook, afsluiting, rand,...
timp, kadet, waai, bol, pistolet, paal, bolletje,...
boom, rondhout, schoenmaker, paal, pijnboom, klimpaal,...
volgende