Vergelijkbare woorden van het woord paardezel zijn:
ezel, ezelachtig dier, zoogdier, wilde woudezel,...