Vergelijkbare woorden van het woord paddelboot zijn:
schip, boot, kajak, smal vaartuig, klein vaartuig,...