Vergelijkbare woorden van het woord paradijsappel zijn:
Adamsappel, paradijsappel, soort vrucht
pronkappel, sneeuwbes, knol, noot, slee, guldenappel,...
paradijsappel, citrusvrucht
paradijsappel, vrucht, liefdesappel, soort vrucht,...
paradijsappel, kalebas, kwintappel, soort vrucht,...
paradijsappel, jam, ijzerhard, rabauw, renet, lemoen,...