Vergelijkbare woorden van het woord pas zijn:
dwarsbalk, net, pas, wijl, poos, wijle, dewijl, omdat,...
oorkonde, geschreven stuk, officieel stuk, akte,...
realistisch, oorspronkelijk, begin, eerstgenoemde,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
mooi, precies, nauwkeurig, haam, even, korteling,...
bijwoord, net, zostraks, daareven, daarnet, juist,...
fris, genezen, origineel, realistisch, oorspronkelijk,...
bijwoord, net, zo-even, pas, juist, daarnet,...
pas, stap, tred, trede, voetstap
lest, bijwoord, pas, recent, uiterst, vroeger, onlangs,...
bod, moker, slag, partner, boer, lummel, pit, dame,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
bijwoord, net, zo-even, pas, daareven, daarnet,...
pas, permit, paspoort, permis
jongste, pas, recent, onlangs, kortelings, laatst, ll.,...
pas, bevelschrift, handelspas, hoog bevel