Vergelijkbare woorden van het woord patjet zijn:
vlinderlarve, larve, insect, geodeet, soort rups, kram,...
parasiet, kruipend dier, worm, weekdier, mug, vlo,...
aardworm, tarweaaltje, draadworm, regenworm, pier,...
aardworm, tarweaaltje, draadworm, regenworm, nonnetje,...