Vergelijkbare woorden van het woord perentak zijn:
vlinderlarve, larve, insect, geodeet, soort rups, kram,...