Vergelijkbare woorden van het woord periost zijn:
periost, lichaamsdeel
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...