Vergelijkbare woorden van het woord perkara zijn:
probleem, verwikkeling, opgave, onvrede, affaire, zaak,...
keet, drukte, heibel, herrie, kabaal, lawaai, nest,...
kwestie, twist, perkara, controversie, twistappe,...
zaak, perkara, proces, procedure, rechtszaak