Vergelijkbare woorden van het woord persiflage zijn:
schijnwerper, vlek, aanfluiting, honende scherts,...
persiflage
aanfluiting, spot, persiflage, smaad, fopperij,...
persiflage, pastiche, parodie, spotprent, karikatuur,...
persiflage
persiflage, parodie
persiflage, ironie
bedrog, voorstelling, persiflage, kopie, afbeelding,...
persiflage, bespotting, spottende nabootsing,...
persiflage
bespotting, tekening, spotprent, spotafbeelding,...
paskwil, bespotting, navolging, nabootsing, hekeldicht,...
schip, vaartuigen, persiflage