Vergelijkbare woorden van het woord perte zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
mislukking, ondergang, depot, magazijn, echec, detail,...
nadeel, schade, klap, gemis, afbreuk, nederlaag,...
perte, pert
kuur, list, gril, perte, prijsverlies