Vergelijkbare woorden van het woord pikbroek zijn:
roerganger, lichtmatroos, paai, gast, runner, pikbroek,...
roerganger, maat, man, oorlam, militair, laskaar,...
figaro, huidje, sok, brief, das, strik, pierrot,...
paai, oorlam, pikbroek, pekbroek
pikbroek, zeerob, waterrot, zeerot