Vergelijkbare woorden van het woord pitta zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...