Vergelijkbare woorden van het woord polsband zijn:
gids, ton, baak, baken, belboei, brulboei, lichtboei,...
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...