Vergelijkbare woorden van het woord portelbezie zijn:
heester, bleek, vrucht, kroos, braam, waterbes, nunbes,...