Vergelijkbare woorden van het woord prikkelbaar zijn:
autovijzel, wagenwip, vogel, drank, dommekracht,...
drukkend, bedenkelijk, brutaal, last, penibel,...
bedenkelijk, penibel, lastig, moeilijk, hakerig,...
onaangenaam, aalwaardig, morrig, onvriendelijk, stuurs,...
moeilijk, nukkig, grillig, onrustig, knorrig, stuurs,...
stuurs, drift, gramstorig, kribbig, korzelig, driftig,...
knorrig, ontevreden, nors, stuurs, humeurig,...
lastig, moeilijk, netelig, grillig, ontevreden,...
pijnlijk, netelig, fijn, innig, hartelijk, liefderijk,...
onrustig, ontevreden, nijdig, heftig, hartstochtelijk,...
ontevreden, nijdig, kregelig, kwaad, korzelig, woedend,...
a-relaxt, prikkelbaar, opgehitst, opgevoerd
bedenkelijk, lastig, moeilijk, netelig, hachelijk,...
lastig, grillig, humeurig, kregelig, nuffig, korzelig,...
gevoelig, voelbaar, lichtgeraakt, zeer gevoelig,...
levendig, lastig, vurig, neetoor, kregelig,...
volgende