Vergelijkbare woorden van het woord puntig uitsteeksel zijn:
ouderwets slagwapen, lans, spits, wrok,...
vogel, aar, roofvogel, puntig uitsteeksel,...
spits, punt, tip, uiteinde, kapje, broodje,...
slot, einde, roede, uitloper, queue, taats, gevolg,...
klem, talk, hoek, tengel, steekorgaan,...
stekelbaars, angel, gezwel, uitwas, vis,...
deun, prikkel, uitsteeksel, spina, stekel,...
punt, door, stekel, puntig uitgroeisel,...
verstandskies, kies, element, molenaar, uitsteeksel,...
angel, puntig uitsteeksel, ang, vishaak