Vergelijkbare woorden van het woord puntige staaf zijn:
ijzeren staaf, lumbago, verschot, kremertje,...